Nakladatelství FORTUNA převedeno do SPN | Nakladatelství Fortuna

Nakladatelství FORTUNA převedeno do SPN

18.6.2021

Vážení obchodní partneři,

tímto si vám dovolujeme oznámit, že dnem 1. 6. 2021 došlo k převedení obchodního závodu Tomáš Talián – FORTUNA, IČO 86562185, se sídlem nám. T. G. Masaryka 28, Pyšely, do společnosti SPN – pedagogické nakladatelství,  a . s., IČO 60193018, se sídlem Ostrovní 126/30, Praha 1.

Z tohoto důvodu budou počínaje 1. 6. 2021 veškeré prodeje titulů FORTUNA fakturovány společností SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., se specifikací „Fortuna“. Úhrady faktur prosíme provádějte na bankovní spojení uvedené na dokladech vystavených společností SPN – pedagogické nakladatelství, a. s.

V souvislosti s touto změnou si vás dovolujeme upozornit, že od 1. 6. 2021 je nutné pro veškerou korespondenci a dokumentaci, včetně vystavování daňových a účetních dokladů a veškerých dalších písemností, uvádět výhradně:

 

SPN – pedagogické nakladatelství, a. s.

Ostrovní 126/30

110 00 Praha 1