Matematika pro 1. ročník ZŠ – pracovní učebnice

Prvňáčkům je určena úspěšná řada pracovních učebnic pro výuku matematiky od Miroslavy Čížkové. Její pojetí vychází z praxe a byly v ní zohledněny připomínky, požadavky a zkušenosti prvostupňových vyučujících matematiky.

Pro výuku v 1. ročníku jsou určeny první dva díly, třetí díl je připraven jako rozšiřující (volitelný). Tento díl je určen vyučujícím, jejichž žáci zvládnou základní učivo s předstihem, a proto se rozhodnou zařadit učivo s přechodem přes desítku již před koncem prvního ročníku. Zařazení tohoto dílu nijak neovlivňuje návaznost učiva v učebnicích pro 2. ročník téže autorky. Všechny díly mají schvalovací doložku MŠMT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2023 SPN - Pedagogické nakladatelství, a. s. Všechna práva vyhrazena. | webelements.cz