Nakladatelství | Nakladatelství Fortuna
CIALIS seriously isn't suitable for everyone. Only your healthcare provider and you will decide if CIALIS is right for you. Ask your doctor in case your heart has good health enough so that you can have sex activity. It's not necassary to take CIALIS in case your doctor has said not to have sex because of your respective health problems. Before you take Cialis professional http://rxdrugcanadian.com/buy-cialis-professional-online/, tell your healthcare provider about all your medical problems, particularly if you have or ever had:

Nakladatelství

Ostrovní

Nakladatelství FORTUNA vzniklo v roce 1990 jako soukromé nakladatelství se zaměřením na vydávání učebnic. Více než 25 let zkušeností v této oblasti dnes uplatňujeme při tvorbě učebnic pro základní a střední školy, publikací pro rekvalifikaci, sebevzdělávání, profesní růst a dalších publikací pro odbornou i laickou veřejnost.

 

 

Snahou nakladatelství je připravovat kvalitní učebnice, v nichž žáci najdou potřebné informace a které povedou žáky k učení se v souvislostech a k ověřování získaných poznatků v praxi. Řada publikací je připravena přímo pro vyučující – má jim především usnadnit přípravu na výuku a šetřit energii potřebnou ve výchovně vzdělávacím procesu.

 

Učebnice vytváříme pro žáky a vyučující. Vítáme tedy všechny jejich připomínky a návrhy, které mohou ke kvalitě námi vydaných publikací přispět.

 

Vážným zájemcům z řad učitelů nabízí naše expediční středisko možnost zapůjčení knih k nahlédnutí a posouzení jejich obsahové, estetické a metodické kvality. Informace o zapůjčení získáte na tel.: +420 272 680 975.