Nakladatelství | Nakladatelství Fortuna

Nakladatelství

Ostrovní

Nakladatelství FORTUNA vzniklo v roce 1990 jako soukromé nakladatelství se zaměřením na vydávání učebnic. Více než 25 let zkušeností v této oblasti dnes uplatňujeme při tvorbě učebnic pro základní a střední školy, publikací pro rekvalifikaci, sebevzdělávání, profesní růst a dalších publikací pro odbornou i laickou veřejnost.

 

 

Snahou nakladatelství je připravovat kvalitní učebnice, v nichž žáci najdou potřebné informace a které povedou žáky k učení se v souvislostech a k ověřování získaných poznatků v praxi. Řada publikací je připravena přímo pro vyučující – má jim především usnadnit přípravu na výuku a šetřit energii potřebnou ve výchovně vzdělávacím procesu.

 

Učebnice vytváříme pro žáky a vyučující. Vítáme tedy všechny jejich připomínky a návrhy, které mohou ke kvalitě námi vydaných publikací přispět.

 

Vážným zájemcům z řad učitelů nabízí naše expediční středisko možnost zapůjčení knih k nahlédnutí a posouzení jejich obsahové, estetické a metodické kvality. Informace o zapůjčení získáte na tel.: +420 603 405 229.