Produkty | Nakladatelství Fortuna

Produkty

Nakladatelství FORTUNA připravuje učebnice pro základní školy, víceletá gymnázia, střední školy, ale také publikace pro veřejnost. Jedná se o díla vytvořená českými autory, a to jak slovesnými, tak výtvarnými.

ces jaz 2aUčebnice

Většinu učebnic nabízíme v ucelených řadách. Jejich obsah i grafické zpracování je v souladu s RVP a požadavky žáků a vyučujících. Mnoho z nich je opatřeno schvalovací doložkou MŠMT.

 

diktaty 2rPracovní sešity a cvičebnice

Učebnice jsou často doplněny pracovními sešity, které jsou připraveny v návaznosti na konkrétní učebnice. Některé pracovní sešity či cvičebnice jsou koncipovány univerzálně, tedy k obecnému procvičování učiva.

 

Metodiky pro vyučující a autorská řešení

Jako návod k vhodnému metodickému využívání učebnic mohou sloužit metodické příručky. Mají usnadnit práci pedagoga při výuce a případně mu nabídnout alternativní vyučovací postupy. Často obsahují také správná řešení úloh z učebnic i pracovních sešitů. Některé metodické postupy jsou v sekci Ke stažení k dispozici zdarma.
untitled

Další pomůcky pro výuku

Na pomoc vyučujícím připravujeme také praktické pomůcky, jako jsou např. nástěnné tabule či periodické tabulky chemických prvků. Vedou k větší názornosti a pomáhají žákům lépe porozumět učivu.


 

Bližší informace o všech publikacích naleznete na našem e-shopu www.naseucebnice.cz.

Vaše připomínky, názory, doporučení k tvorbě učebnic nakladatelství vítá a předem za ně děkuje.
Děkuje také za přízeň, kterou nám vyjadřujete zájmem o naše produkty.