Pomáháme ukrajinským dětem

Válka na Ukrajině změnila životy milionů lidí. Statisíce uprchlíků přišly do naší země, aby zde hledaly pomoc a ochranu, velkou část z nich představují děti. Jednou z prvních snah měst a obcí hned po zajištění základních potřeb je začlenit tyto děti do škol a školek, aby tak umožnily rodičům najít si co nejdříve zaměstnání, a školou povinným dětem poskytnout možnost pokračovat ve vzdělávání.

První překážkou při vstupu těchto dětí do českých škol je samozřejmě neznalost českého jazyka, a tedy obtížná komunikace, problém se dorozumět, natož rozumět tomu, co se právě ve škole probírá.

SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., nabízí svou pomoc právě v této oblasti. Pro všechny ukrajinské žáky i jejich učitele jsme proto připravili Ukrajinsko-české a česko-ukrajinské slovníčky pojmů používaných ve všech hlavních vyučovacích předmětech základní školy.


© 2023 SPN - Pedagogické nakladatelství, a. s. Všechna práva vyhrazena. | webelements.cz