Biologie pro gymnázia a SŠ

Řada učebnic podrobně vysvětluje jednotlivé oblasti biologie – OBECNOU BIOLOGII, BIOLOGII ROSTLIN, BIOLOGII ČLOVĚKA, BIOLOGII ŽIVOČICHŮ, GENETIKU, GEOLOGII A EKOLOGII. V každé učebnici jsou představeny základní pojmy, principy a procesy fungování organismů.

Najdete zde nejen přehledné tabulky, obrázky a rejstříky pojmů, ale také praktickou část s náměty na pokusy a laboratorní práce. Učebnice doplňují otázky a úkoly k opakování učiva a k ověřování znalostí při studiu. Jednotlivé kapitoly obsahují také aktualizované poznatky z biologických oborů.

© 2023 SPN - Pedagogické nakladatelství, a. s. Všechna práva vyhrazena. | webelements.cz