Řada učebnic ČJ pro prvňáčky

Řada pro prvňáčky obsahuje učebnici Čtení 1, ve které najdete spoustu říkanek, básniček, ale také úkoly pro nácvik počátečního čtení. K učebnici je možné využít pracovní sešit Moje první čtení pro radost a poučení s řadou herních prvků pro nácvik počátečního čtení a psaní. V tomto pracovním sešitě se děti věnují pouze velkým tiskacím písmenům.

Čtení 2 je určeno dětem, které již umí číst a chtějí se ve čtení zlepšovat. Zábavné úkoly pomáhají dětem lépe porozumět textu. K učebnici je k dispozici pracovní sešit Moje druhé čtení pro radost a poučení s řadou pracovních úloh na procvičování velkých i malých písmen abecedy.

Učebnice a pracovní sešity doplňují Písanky pro praváky i pro leváky a řada dalších pomůcek pro rozvoj dovedností psát, kreslit a počítat. Cviky pro uvolnění ruky, Cviky pro nácvik písmen, Cviky zábavné – jednotažky, Písmenka a číslice pro prvňáčky.

 


© 2023 SPN - Pedagogické nakladatelství, a. s. Všechna práva vyhrazena. | webelements.cz