Slabikář pro žáky
se sluchovým postižením

s písankami

a obrázky znaků českého znakového jazyka...

Více informací

Finanční gramotnost

pro 1. a 2. stupeň ZŠ

praktická učebnice s pracovními sešity...

Více informací

Cviky pro uvolnění ruky

pro předškoláky a prvňáčky

pro rozvoj grafomotoriky a dovedností v psaní i kreslení...

Více informací

Biologie člověka

pro gymnázia

přehledná učebnice o anatomii a fyziologii člověka...

Více informací

Pomáháme ukrajinským dětem

v českých školách

předmětové slovníčky pro 1. a 2. stupeň ZŠ...

Více informací

Aktuality

Navštivte náš e-shop
Navštivte náš e-shop
Image

Učitelské noviny

týdeník pro učitele a přátele školy

Témata aktuálního květnového čísla:

  • Mnoho dětí se nachází v kritické zóně zdatnosti
  • Ani IT obory si nemohou být jisté
  • Chci pomoct ostravským školám

BIOLOGIE PRO GYMNÁZIA A SŠ
sedmidílná řada učebnic 

Učebnice podrobně vysvětlují jednotlivé oblasti biologie – OBECNOU BIOLOGII, BIOLOGII ROSTLIN, BIOLOGII ČLOVĚKA, BIOLOGII ŽIVOČICHŮ, GENETIKU, GEOLOGII A EKOLOGII. V každé učebnici jsou představeny základní pojmy, principy a procesy fungování organismů...

Naše učebnice podle stupně vzdělání

1. stupeň ZŠ

Učebnice tvoříme tak, aby byly pro děti v tomto věku zábavné, obsahově pestré, ale především kvalitní. Vydáváme učebnice s pracovními sešity na čtení a psaní, hudební výchovu, matematiku, vlastivědu, přírodovědu nebo oblíbenou angličtinu a prvouku.

2. stupeň ZŠ

V nabídce pro druhý stupeň najdete ucelené řady kvalitních učebnic a pracovních sešitů zejména humanitních a přírodovědných předmětů. K nejoblíbenějším publikacím patří náš dějepis pro 6.–9. ročník, zeměpis nebo osvědčená fyzika doplněná o pojmové mapy.

Střední školy

Pro středoškoláky nabízíme řadu kvalitních odborných učebnic v předmětech, jako je dějepis, geografie, český jazyk a literatura, jak pro gymnázia, tak střední odborné školy, a publikace připravující na přijímací zkoušky. Pro žáky odborných škol doporučujeme přehled chemie.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2023 SPN - Pedagogické nakladatelství, a. s. Všechna práva vyhrazena. | webelements.cz