Naše filozofie

Jsme nakladatelství, které má za sebou dlouhou a úspěšnou historii. Vydáváme publikace pro předškoláky, základní a střední školy i pro širokou veřejnost. Při naší současné práci proto:

  • Dbáme na kvalitu obsahu učebnic v souladu s RVP.
  • Spolupracujeme s předními odborníky i zkušenými pedagogy z praxe.
  • Ctíme tradici a zároveň využíváme moderní přístupy při tvorbě výukových materiálů.
  • Motivujeme žáky ke studiu atraktivní vizuální a obsahovou stránkou našich učebnic.
  • Podporujeme vyšší úroveň vzdělanosti, tvořivost a rozvoj dětí.
  • Uvědomujeme si význam digitální gramotnosti a připravujeme inovativní formu vzdělávání.
Image
Image
Image
© 2023 SPN - Pedagogické nakladatelství, a. s. Všechna práva vyhrazena. | webelements.cz